Elektrobau - ISO

Politika jakosti

Společnost se neustále snaží zlepšovat politiku řízení jakosti, environmentálního managementu a politiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Pravidelně obhajuje certifikační proces dle ČSN EN ISO 9001:2000, ČSN EN ISO 14001 a ČSN OHSAS 18001 v oboru stavebnictví - elektroinstalace. Veškeré procesy, vedoucí k získávání a udržení nových zákazníků, zlepšování poskytovaných služeb a vzdělávání a rozvoji zaměstnanců jsou v souladu s firemními cíly. Snahou vedení je uchování stávajících dobrých výchozích podmínek pro specializovanou elektromontážní činnost a rozvíjení firmy tak, aby měla dlouhodobou perspektivu. Aktivní podílení se na budování dobrých vztahů a podporování místních komunit je dalším prvkem zasahujícím do cílů firmy. Snahou je také eliminace nebo minimalizace rizik spojených s bezpečností a ochranou zdraví při práci a dodržování zákonných požadavků spojených s environmentálními dopady.
Prvořadým cílem společnosti ELEKTRO-BAU OLOMOUC, s.r.o. je neustálé zlepšování služeb a odvedení kvalitní práce v souladu s požadavky zákazníků. Chceme, aby firma byla vnímána jako stabilní a profesionální partner v oboru instalací, montáží, údržby a oprav vyhrazených elektrických zařízení jak u zákazníků, tak dodavatelů a ostatních spolupracujících firem i zájmových spolků. Prováděním pravidelných kontrol předcházíme možným problémům, v případě vzniku problémů, je prioritou jejich promtní řešení.