Elektrobau - Sponzoring a propagace

Sponzorské aktivity

Většina sponzorských aktivit je řešena formou peněžitých, ale i nepeněžitých darů. Hlavními příjemci jsou sportovní kluby v blízkém okolí Olomouce - FC Dolany a HC Olomouc.
Mezi významné firemní partnery sportovních charitativních projektů patří Spolek Trend vozíčkářů Olomouc a SŠTO Olomouc, Kosinova.

www.fcdolany.cz
www.hc-olomouc.cz