Elektrobau - Reference - Galeko Prostějov, osvětlení haly

Galeko Prostějov, osvětlení haly