Školení KNX na univerzitě UTB ve Zlíně, 2012

Absolvovali jsme školení a získali mezinárodní certifikát pro inteligentní elektroinstalaci